Werk met Eenvoud

Organisatieontwikkeling................hoezo complex?                                    Hoezo........respect? De onderlegger waarop mijn ontwerpen rusten is een diep geïnternaliseerde kernwaarde. Deze valt in één zin samen te vatten. “Je kunt alleen dán veranderen als je een warm respect opbrengt voor wat er bestaat!” Gek genoeg dreigen we dat als “veranderaar”  nog wel eens over het hoofd te zien.       Terwijl uitsluitend het bestaande de verandering mogelijk maakt. Dit bewustzijn is krachtig gebleken en heeft deze kernwaarde in de loop der jaren enorm versterkt. De uitdaging voor ons als begeleiders echter is de vraag: “Hoe laat ik de ander dit respect ervaren? Als gevolg waarvan ontstaat dat?” Respect is namelijk niet iets wat je kunt geven. Het ontstaat vanuit de interactie of communicatie. Met jou of elkaar, of via andere media. Waarbij ook nog eens onduidelijk is welke criteria de ander hanteert, op basis waarvan hij dit respect gaat ervaren.                                                                                 Hoe creëer je hier nu de eenvoud in? In dit webinar leer je:
  • This list was created with the list icon shortcode.
  • Click on the power icon in your editor to customize your own
  • Explain why users will want to fill out the form
  • Keep it short and sweet.
  • This list should be easily scannable
This is the final sentence or paragraph reassuring the visitor of the benefits of filling out the form and how their data will be safe.